تازه چه خبر

جدیدترین ارسال های پروفایل

باب اسفنجی: چی میشه اگه به اعتمادت خیانت کنم؟

پاتریک: اعتماد کردن بهت تصمیم منه، اثبات اینکه اشتباه میکردم انتخاب تو.حالا باز من و نسیم دریا

می مونیم بی تو غریب و تنها

بخدا بی تو یه صدف شکستم بخدا...

ای بی پروف بدبخت. آن شدی پیامای اضافه تو نقد منو و الهام بپاک. اولین پیاما باشه تکراری ها بپاک. مرسی اه.اینم لینکاش

بالا