جدیدترین ارسال های پروفایل

باب اسفنجی: چی میشه اگه به اعتمادت خیانت کنم؟

پاتریک: اعتماد کردن بهت تصمیم منه، اثبات اینکه اشتباه میکردم انتخاب تو.حالا باز من و نسیم دریا

می مونیم بی تو غریب و تنها

بخدا بی تو یه صدف شکستم بخدا...

ای بی پروف بدبخت. آن شدی پیامای اضافه تو نقد منو و الهام بپاک. اولین پیاما باشه تکراری ها بپاک. مرسی اه.اینم لینکاش

احساس میکردم که درون یک استوانه ی نامتناهی ام که با سرعت خیلی خیلی زیاد در حال چرخیدنه... کتابی پر از تشنج های ذهنی... لذت بردم خیلی. گاهی یاد مغز خودم می افتادم که میره رو دور تند و شروع میکنه با سرعت و متناقض حرف زدن و نگه داشتنش غیرممکن میشه.
'' اگر کسی بخواهد بترکد، تنها راهش همین است ، جیک نزدن، فقط لبخند، منفجر شدن از زور نفرین‌های فروخورده، ترکیدن از خاموشی... همه چیز ممکن است......

تو چرا انقد نیستی؟

یه صورتیه خوجل که بیشتر نداریم بابا بیا دیگه?

گوگول مگولم؟

نمیخوای برگردی؟!

دلم برات یذره شده که??

زود بیااااا دیــــــــگه?

من برای داشتنت دلی رو به دریا زدم که از آب میترسید :)

الان دیگه سخت ترین کار صبح ها بیدار شدن نیست ، شب ها خوابیدنه ...

اگه قرار باشه داستان زندگیمو فیلم کنم تو پیام بازرگانیه وسطشم نیستی! :/

هیچ دختری بدون شیطنت زندگی نمیکنه اگه آرومه ، داغونه...

وقتی گنده تر از دهنت حرف میزنی انتظار جر خوردنشم داشته باش :/

بالا